Polityka prywatności

HomePolityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Moja Szkoła Językowa Aneta Tyrka.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Moją Szkołę Językową jest wyraźna zgoda na przetwarzanie tych danych udzielana w celu wypełnienia usprawiedliwionych celów realizowanych przez Moją Szkołę Językową, w tym w celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych pozyskanych przez Moją Szkołę Językową będzie służyło jedynie w celu realizacji umowy, a także przesłania Słuchaczom/ Rodzicom Słuchacza/ Szkolnym Koordynatorom Konkursów informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy Moja Szkoła Językowa może przesłać informację o aktualnych ofertach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy.

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Mojej Szkole Językowej i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

5. Przy zapisie do szkoły Słuchacz/ Rodzic Słuchacza podaje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr pesel, nr dowodu tożsamości, numer telefonu i adres e-mailowy. Przetwarzanie danych osobowych Słuchacza/ Rodzica Słuchacza będzie dokonywane tylko na potrzeby rejestracji Słuchacza, informowania o przebiegu procesu dydaktycznego oraz organizacji pracy szkoły.

6. Przy rejestracji konkursowej Szkolny Koordynator Konkursu podaje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwę szkoły, w której pracuje, a także ewentualnie dane niezbędne do wystawienia faktury. Uczestnicy natomiast podaja: imię, nazwisko, klasę i jej oddział, nazwę szkoły, w której się uczą, oraz opcjonalnie adres e-mail. Wyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane przez Moją Szkołę Językową w celu realizacji konkursów, ustalenia klasyfikacji, przekazania nagród, wystawienia faktur, informowania o działaniach Mojej Szkoły Językowej.

7. Dane osobowe przechowywane są w siedzibie szkoły w formie papierowej i elektronicznej.

8. Dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Słuchaczy/ Rodziców Słuchaczy/ Szkolnych Koordynatorów Konkursów z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmą decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.

9. Słuchacz/ Rodzic Słuchacza/Szkolny Koordynator Konkursu ma prawo zażądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.

image
http://mojaszkolajezykowa.pl/wp-content/themes/hazel/
http://mojaszkolajezykowa.pl/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/p4647/domains/mojaszkolajezykowa.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off