Regulamin konkursów

HomeRegulamin konkursów

REGULAMIN KONKURSÓW

1.Organizatorem konkursów jest Moja Szkoła Językowa.

2. Konkursy przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych (od kl. 4) i licealistów zgodnie z poniższym porządkiem:

OGÓLNOPOLSKI KONKURS CZYTELNICZY – dla szkół podstawowych

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORTOGRAFICZNY – dla szkół podstawowych i liceów

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI – dla szkół podstawowych i liceów

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MÓJ POLSKI, MÓJ NIEMIECKI, MÓJ ANGIELSKI – dla szkół podstawowych i liceów.

3. Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin oraz terminy podane na stronie internetowej Mojej Szkoły Językowej (www.mojaszkolajezykowa.pl).

4. Zestawy zadań konkursowych dostosowane są do poziomu klasowego lub grupowego, uwzględniają podstawę programową, odnosząc się do różnych płaszczyzn wiedzy i umiejętności.
Konkurs jest więc skierowany nie tylko do ucznia zdolnego, ale do każdego realizującego wszkole program nauczania języka polskiego/ języka niemieckiego/ języka angielskiego (dotyczy w zależności od wyboru rodzaju konkursu).

5. Szkoła może zgłosić minimum 6 uczestników.

6. Zapisu na konkurs dokonuje Szkolny Koordynator Konkursu, wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy.

7. Za udział w konkursie uczestnik wnosi opłatę w wysokości 10 zł. Fundusze te zostaną przeznaczone na sfinansowanie nagród i obsługi technicznej. Pieniądze powinny być zebrane przez Szkolnego Koordynatora Konkursu i przesłane na konto:

 

Moja Szkoła Językowa
ul. Kmieca 15

71-086 Szczecin
mBank: 94 1140 2004 0000 3702 7706 2726

Pieniądze są wysyłane po przeprowadzeniu konkursu za ilość osób faktycznie uczestniczących w zawodach, ale nie mniejszą niż za 6 osób. Niewysłanie opłaty skutkuje niesprawdzeniem testów.

8. Na życzenie uczestnika i po podaniu wszystkich danych organizator wystawia fakturę w terminie do 7 dni od dokonania wpłaty.

9. W sytuacji rezygnacji przez szkołę z uczestnictwa w konkursie po wysłaniu przez organizatora materiałów konkursowych szkoła (w jej imieniu Szkolny Koordynator Konkursu) zobowiązana jest do zwrotu kosztów przesyłki i materiałów.

10. Konkurs w formie testu jest przeprowadzany w szkole macierzystej ucznia w terminie podanym na stronie internetowej organizatora. Godzinę konkursu ustala Szkolny Koordynator Konkursu.

11. Testy z kartami odpowiedzi, instrukcją i formularzem protokołu dla Szkolnego Koordynatora Konkursu oraz kodem szkoły nadanym przez organizatora zostaną przesłane do szkół najpóźniej na 2 dni przed konkursem. W razie braku przesyłki prosimy o pilny kontakt z Moją Szkołą Językową.

12. Konkurs jest testem jednokrotnego wyboru. Zadaniem ucznia jest zaznaczenie poprawnej odpowiedzi spośród czterech poprzez zamalowanie na karcie odpowiedzi właściwego pola. Za poprawną odpowiedź uczeń otrzyma 1 lub 2 punkty (w zależności od rodzaju konkursu i stopnia trudności pytania), za błędną – 0 pkt, za brak odpowiedzi – 0 pkt. Uczeń powinien używać tylko czarnego długopisu (karty odpowiedzi są sprawdzane skanerem). Błędne odpowiedzi należy poprawiać zgodnie z instrukcją. Konkurs trwa 45 minut.

13. Sprawdzane będą jedynie prawidłowo wypełnione karty odpowiedzi.

14. Uczniowie rozwiązują test w szkole pod nadzorem nauczyciela.

15. Uczniowie rozwiązują test samodzielnie, bez żadnych pomocy naukowych, nie korzystają z urządzeń elektronicznych.

16. Organizator może zdyskwalifikować ucznia i w szczególnych wypadkach szkołę po stwierdzeniu rażącego złamania zasad uczciwości.

17. Karty odpowiedzi i opłatę za konkurs należy wysłać najpóźniej w ciągu 3 dni po konkursie.

18. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej w ciągu 8 tygodni od terminu konkursu.

19. Każda szkoła otrzyma listę wszystkich uczestników wraz z ich punktacją.

20. Nagrody:

Nagrody dla uczestników:

– laureaci (uczniowie, którzy osiągną 29 i 30 pkt) – bony podarunkowe o wartości 100 zł;

– wyróżnieni (uczniowie, którzy osiągną 27 i 28 pkt) – otrzymują bony podarunkowe o wartości 50 zł;

– wszyscy uczestniczący uczniowie otrzymają dyplomy.

Moja Szkoła Językowa zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych nagród specjalnych.

Nagrody dla Szkolnego Koordynatora Konkursu:

– Szkolny Koordynator Konkursu, którego uczeń uzyskał tytuł laureata, otrzyma bon podarunkowyo wartości min. 50 zł (dotyczy Koordynatora, z którego szkoły wzięło udział co najmniej 20 uczniów);

– Szkolny Koordynator Konkursu, z którego szkoły wzięło udział 25 lub więcej uczniów, otrzymuje upominek książkowy;

– Szkolny Koordynator Konkursu otrzyma dyplom podziękowania.

WAŻNE!

W związku z tym, że konkurs jest przedsięwzięciem samofinansującym się, w sytuacji, gdy weźmie w nim udział zbyt mała ilość uczniów, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przyznawania nagród za osiągnięcie tytułu laureata (dotyczy ucznia i Szkolnego Koordynatora Konkursu) i otrzymania wyróżnienia.

21. Wpłacenie opłaty za możliwość uczestniczenia w konkursie przez pełnoletniego uczestnika lub przez rodziców/ opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika Szkolnemu Koordynatorowi Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby przeprowadzenia konkursu.

22. Wszelkie reklamacje można składać ciągu 30 dni kalendarzowych od uzyskania wyników.

 

 

image
http://mojaszkolajezykowa.pl/wp-content/themes/hazel/
http://mojaszkolajezykowa.pl/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/p4647/domains/mojaszkolajezykowa.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off