Ogólnopolski Konkurs Mój polski

HomeOgólnopolski Konkurs Mój polski

Konkurs

Mój Polski

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (od kl. 4), gimnazjalistów, uczniów technikum i liceum.

Testy ułożone są dla czterech grup wiekowych:

  1. kl. 4 i 5
  2. kl. 6 i 7
  3. kl. 8 i 3 gimnazjum
  4. kl. 1-3 liceum i 1-4 technikum.

Testy uwzględniają podstawę programową, odnosząc się do różnych płaszczyzn wiedzy i umiejętności. Pojawią się w nich pytania z zakresu znajomości i rozumienia tekstów literackich należących do kanonu lektur (pytania do fragmentu tekstu prozatorskiego), teorii literatury i nauki o języku (gramatyka, ortografia, interpunkcja).

Konkurs jest więc skierowany nie tylko do ucznia zdolnego, ale do każdego realizującego w szkole program nauczania języka polskiego. 

Dla nauczyciela polonisty test jest możliwością motywowania uczniów do rozwijania swych polonistycznych talentów, a także doskonałym narzędziem przygotowującym do egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalisty i egzaminu maturalnego.

Jest to konkurs jednokrotnego wyboru. Spośród odpowiedzi: A, B, C, D należy wybrać poprawną i zaznaczyć ją na karcie odpowiedzi. Za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 lub 2 punkty, za błędną - 0 pkt, za brak odpowiedzi – 0 pkt. Czas konkursu to 45 minut.

Opłata za udział w konkursie wynosi 9 PLN za każdego z uczestników.

Termin zgłoszenia: 01.04.2019
Termin konkursu: 25.04.2019 (UWAGA! Ze względu na trwający w wielu szkołach strajk istnieje możliwość przeprowadzenia konkursu w dowolnym dniu, ale nie później niż do 15 maja 2019)

Lista lauretatów i wyróżnionychPrzykładowe pytania | Regulamin konkursów

image
http://mojaszkolajezykowa.pl/wp-content/themes/hazel/
http://mojaszkolajezykowa.pl/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/domains/mojaszkolajezykowa.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off